Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών

  1. «Αισθητήρες & μετρήσεις, λήψη & μετάδοση δεδομένων» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μετρήσεων της σχολής Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με εισηγητή τον Καθηγητή Α Βαθμίδας Ε.Χριστοφόρου και τον Δρ Σπύρο Αγγελόπουλο, στέλεχος του Εργαστηρίου.

(Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 17.00-18.30.

Τον μήνα Απρίλιο και εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν θα κάνουμε δια ζώσης επιμόρφωση εργαστήριο του ΕΜΠ.

 

  1. Τα «Ηλεκτρονικά Υβριδικά Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος της σχολής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με εισηγητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Οδυσσέα Τσακιρίδη.

(Σάββατο, 19 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00-11.30)

ΟΙ δύο δράσεις θα υλοποιηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο επικοινωνίας webex :

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elechondro.

 

Παρακαλούνται οι Διευθύντριες/ές να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ84 και ΤΕ01.07.

Η παρουσία όλων είναι σημαντική στις ανωτέρω επιμορφώσεις.

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ηλεκτρονικών ΠΕ 84

 

Ελευθέριος Σπ. Χονδρογιάννης

Δημοσιεύθηκε στην Ηλεκτρονικών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.