Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 για δημιουργία διαδικτυακής μαθησιακής κοινότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΑΝ

.png

Στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας συμμετοχικής και συλλογικής κουλτούρας οι Συντονίστριες  Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) και Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΕ60) κκ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, Ευφροσύνη Βαγή – Σπύρου, Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ζωή Καραμπατζάκη και Μαρία Σαλαγιάννη προτίθενται να δημιουργήσουν μία διαδικτυακή μαθησιακή κοινότητα στη σύγχρονη και φιλική ψηφιακή πλατφόρμα e-me (κυψέλη) για τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ06 & ΠΕ60 επιστημονικής τους ευθύνης, που εκπονούν από κοινού το Πρόγραμμα Εισαγωγής της Αγγλικής στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ).

Επιδιωκόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη μιας γόνιμης συνεργασίας, αλληλεπίδρασης, αλληλοϋποστήριξης, αλληλοενημέρωσης και ανατροφοδότησης, μέσω του διαμοιρασμού εκπαιδευτικού υλικού, της ανταλλαγής απόψεων, καινοτόμων ιδεών και διάχυσης καλών πρακτικών για την επαγγελματική ενδυνάμωση όλων των μελών της μαθησιακής κοινότητας.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική δράση, με τίτλο:

«Συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές».

Μία κοινότητα μάθησης και πρακτικής στη ψηφιακή πλατφόρμα eme για εκπαιδευτικούς ΠΕ06 και ΠΕ60.

 

Η επιμορφωτική αυτή δράση θα περιλαμβάνει δυο διαδικτυακά (2) βιωματικά εργαστήρια  δύο (2) ωρών το καθένα (4 ώρες συνολικά).

Α΄ Ιστοσεμινάριο: «Αξιοποιώντας τη Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me». Γνωριμία με την e-me και τα ψηφιακά της εργαλεία για την υποστήριξη ενός μαθήματος ασύγχρονης ή μικτής μάθησης. (Φιλοσοφία, βασικές λειτουργίες, δυνατότητες αξιοποίησης της e-me).

 

Β΄ Ιστοσεμινάριο: «Δημιουργία Κοινότητας και Πρακτικής Εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60. Παρουσίαση προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου του ΕΑΝ και αξιοποίησή του με την eme”. Θα δοθεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μιας διδακτικής ενότητας από τα προτεινόμενα σενάρια του ΕΑΝ (https://ean.auth.gr/) και θα γίνει αναφορά στο πως μπορεί να γίνει αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων της πλατφόρμας για την υποστήριξη ενός μαθήματος δια ζώσης διδασκαλίας ή/ και εξ αποστάσεως και μικτής μάθησης.

 

Προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στα ιστοσεμινάρια θα είναι η κ. Αγγελική Πολίτη (Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, συνεργάτιδα του ΙΤΥΕ Διόφαντος – μέλος της Παιδαγωγικής Αξιοποίησης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας e-me», M.A. στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία & M.Εd. στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση).

 

Τα ιστοσεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 21-02-2022 (17:30 – 19:30) και τη Δευτέρα, 28 – 02 – 2022 (17:30 – 19:30).

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) των Δημοσίων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΕ60) της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης των Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 που αναφέρθησαν παραπάνω, οι οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετέχουν στην προαιρετική επιμορφωτική αυτή δράση να συμπληρώσουν μέχρι τη Δευτέρα 14 – 02– 2022 στις 17:00 την παρακάτω φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgPMbWAubWJA-qo_ErC5DnxkwkguQKojL0uGxw3KEpyPzxSw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια, θα πρέπει να συνδεθούν μέσω CISCO WEBEX MEETINGS στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/andrimaria

Παρακαλούνται οι κκ. Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν έγκαιρα τους/τις  εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας (ΠΕ06) και τους/τις εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΕ60) επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης των ΣΕΕ ΠΕ60 κκ. Ευ. Βαγή – Σπύρου, Α. Ευθυμιοπούλου, Ζ. Καραμπατζάκη & Μ. Σαλαγιάννη για τα ανωτέρω.

 

Με εκτίμηση,

Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου:

 

Μαρία Ανδριτσοπούλου ( ΠΕ06)

Ευφροσύνη Βαγή- Σπύρου (ΠΕ60)

Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου (ΠΕ60),

Ζωή Καραμπατζάκη (ΠΕ60)

Μαρία Σαλαγιάννη (ΠΕ60)

 

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.