Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας (Κλ.ΠΕ06) σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής καλούνται οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar), που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 25.1.2021,  κατά τις ώρες 18.30-20.00, με τίτλο:

«together we improve – Κυψέλη εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας: συμμετέχουμε σε συνεργατική κοινότητα μάθησης για την επαγγελματική μας ενδυνάμωση».

Σκοπός του ιστοσεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 να συμμετέχουν σε κυψέλη που έχει δημιουργηθεί με σκοπό το διαμοιρασμό μαθησιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου , τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος και ζητήματα του εκπαιδευτικού κλάδου εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας.

Το επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Κλ. ΠΕ06, κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, για τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Π.Ε. & Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ06 του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κ. Ευαγγελία Καραγιάννη, για τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Π.Ε. & Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο επιμορφωτικό σεμινάριο θα είναι η κ. Αγγελική Πολίτη (Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, συνεργάτιδα του ΙΤΥΕ Διόφαντος «Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας e-me», M.A. στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία & M.ed. στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση).

 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό ιστοσεμινάριο είναι προαιρετική.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο, θα πρέπει να συνδεθούν μέσω CISCO WEBEX MEETINGS εδώ.

 

Πρόγραμμα

18.30- 18.35    Προσέλευση

18.35- 18.45    Χαιρετισμοί

18.45- 19.00      Κοινότητες Μάθησης & Πρακτικής (ορισμός, λειτουργία, οφέλη)

19.00- 19.25    Κοινότητες Μάθησης & Πρακτικής στην e-me

Κυψέλη ‘Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)’

(παρουσίαση- πρόσκληση μελών- κανόνες λειτουργίας- αξιοποίηση)

19.25 – 19.40   Εργαστήριο (εκπαιδευτικοί δουλεύουν σε ομάδες/ breaksessions)

Δημιουργίαe-mecontentαντικειμένου- Διαμοιρασμός & Επικοινωνία

(Τοίχος κυψέλης)

19.40- 19.55    Ολομέλεια

Παρουσίαση μαθησιακών αντικειμένων από ομάδες

19.55 – 20.00   Απάντηση ερωτήσεων – Κλείσιμο

 

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης.

 

Με εκτίμηση,

Μαρία Ανδριτσοπούλου

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

 ΑΦΙΣΑ

Δημοσιεύθηκε στην Αγγλικών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δασκάλων, Δευτεροβάθμια, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.