ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΛ. ΠΕ06) ΠΕ & ΔΕ

Με επιτυχία διεξάχθηκε το διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης τη Δευτέρα, 18.1.2021, 18.30μμ-20.00μμ,  με τίτλο:

«Η ψηφιακή μου τάξη στην eme: αξιοποιώ το eme content και τα eme assignments για διαφοροποιημένη διδασκαλία, μάθηση και αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας».

 

Το  επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Κλ. ΠΕ06 κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου για τους/τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Δ΄ Αθήνας, σε συνεργασία με τη ΣΕΕ Κλ. ΠΕ06 του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κ. Ευαγγελία Καραγιάννη για τους/τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο επιμορφωτικό σεμινάριο ήταν η κ. Αγγελική Πολίτη (Εκπ/κός ΠΕ06, συνεργάτιδα του ΙΤΥΕ Διόφαντος «Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας e-me», M.A. στην Εφαρμοσμένη   &M.ed. στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση).

 

Σκοπός του ιστοσεμιναρίου ήταν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 να γνωρίσουν πως να συνδυάζουν τις εφαρμογές για να δημιουργήσουν διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα (e-me content) και εργασίες (e-me assignments), καθώς και πως να τις αναθέσουν και να δώσουν ανατροφοδότηση στο πλαίσιο παρουσίασης ενός μαθήματος, πρακτικής άσκησης των μαθητών/τριών και διαμορφωτικής αξιολόγησης.  Το ιστοσεμινάριο ήταν προαιρετικό και πραγματοποιήθηκε μέσω Cisco Webex Meetings.

Δημοσιεύθηκε στην Αγγλικών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δασκάλων, Δευτεροβάθμια, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.