ΚΑΝΟΝΕΣ

Χτίσαμε το σχολείο με του κανόνες του

0 02 05 9fda3819b488125ef6cdb7cdb29c294b31412852063eb96a617b85756df8c882 3dc374f0a0d15f5

Παίξαμε με την μάγισσα Μπερδεψούλα και την καλή νεράιδα ,μαθαίνοντας τους κανόνες θετικής και αρνητικής συμπεριφοράς

0 02 05 3cc7cde95475668e8d52d28252cbe49bcaa49200694564f4148d5b8c7d80bb6c 1fcadd48c6486a210 02 05 659662c7c1666b47c08e8cdb74bb92919bbb4af01334c9caa99321ab732bc12f b28d1eac1ffc9c710 02 05 b87f0e15d4e9adc716c445d2a83d2b585cd74a7a5bca390158967b97a6b94158 7798351e9da9bbbf

Και φτιάξαμε το συμβόλαιο,όπου με το χέρι στην καρδιά δώσαμε όρκο ιερό να τηρούμε το συμβόλαιο αυτό!

0 02 05 6d933a63999b14fee9a3d0483b07a650a97fde4f3aac70634d246e081385ab17 bdbef4d5d7709d6f0 02 05 42e7f4247bb44f164840dfd8edc47c00451178f47ec32560059dca117246ee5b c51206449824ee430 02 05 475305d73c9b1bcfcf5e3b785f1b4623e4222ae54a818a14a392441872ef5b91 35af90519b51a50b0 02 05 d28a3bf1850f1c845c1271bfdb44babf34a98c20b5ed6f4584e3465736b58f4a 658de35f01794001