Αρχείο ετικέτας ERASMUS+

Έγκριση της συμμετοχής μας στο Πρόγραμμα Erasmus +

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  2014-1-EL01-KA101-000194 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ  2014-1-EL01-KA101-000194

ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΣΧΈΔΙΑ  SE_KA1_APPROVED 

Ευχαριστώ θερμά τη συνάδελφο κ. Σακελλάκη Νίτσα για αυτή της την προσπάθεια, για άλλη μια φορά το 3ο Νηπιαγωγείο  και οι εκπαιδευτικοί του μας  κάνουν περήφανους και εμένα περισσότερο!!!  Η δουλειά συνεχίζεται!!!

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Γέροντα Βασιλική