Αρχείο κατηγορίας ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ

127988.jpg

 

 

Το κρεμμύδι στην κοπριά πώς κρεμμυδοπρόκοψε!

 

Είχαμε μια συκιά ορτή,

και βερικοκυκλωτή,

κι έκανε σύκα ορτά,

και βερικοκυκλωτά,

και πάει ο σκύλο ο ορτός,

ο βερικοκυκλωτός,

να φάει τα σύκα τα ορτά,

τα βερικοκυκλωτά.

Πάω να βρω μια βέργα ορτή,

και βερικοκυκλωτή,

να δείρω το σκύλο τον ορτό,

το βερικοκυκλωτό,

μη φάει τα σύκα τα ορτά,

τα βερικοκυκλωτά.

 

Σκουληκομερμηγκότρυπα

με τα σκουληκομερμηγκόπουλά σου,

βάλε τις μπάρες, τις αμπάρες, τις κλειδαροαμπαραμπάρες,

γιατί έρχεται ο κότσυφας, ο μότσυφας,

με τα κοτσυφομοτσυφοπαιδόπουλά του

να σου φάει τα σκουλήκια, τα μερμήγκια,

τα σκουληκομερμηγκοπαιδόπουλά σου.

 

Κούπα καπακωτή,

κούπα καπακωμένη,

κούπα ξεκαπάκωτη,

κούπα ξεκαπακωμένη.

 

Πίτα σπανακόπιτα,

σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα.

 

Οι σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικό, εις πανικό ισπανικό εζωγράφουν.

 

Εβγήκα στην πήλινη, τη δήλινη,

στην πιρνολινοκούκουδη,

να μαζέψω τα πήλινα, τα δήλινα,

τα πιρνολινοκούκουδα,

κι ήρθε ο λύκος

ο πήλινος, ο δήλινος,

ο πιρνολινοκούκουδος,

να μου φάει την όρνιθα

την πήλινη, τη δήλινη,

την πιρνολινοκούκουδη

που κάνει τ’ αυγά

τα πήλινα, τα δήλινα,

τα πιρνολινοκούκουδα.

 

Αεροπλάνο, τετρατουρμποκινητήριο.

 

Του το πα του παππού μου.

 

 Κουκιά βραστά, σκαστά, σπαστά με τη βραστή, σκαστή, σπαστή κουτάλα.

 

 Κοράλλι, μικροκόραλλο και μικροκοραλλάκι, κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι .

 

 Τρεις έντεκα , τρεις δώδεκα, τρεις δεκαπέντε κι έντεκα

κι εφτά κι οχτώ και δεκαοχτώ και πέντε κι έξι και μισό

κι ένα και δύο κι ενάμισι και πε μου πόσα κάνουσι .

 

 Της καρακάξας η φωλιά, τσάκνα καρακαξότσακνα .

 

 Σ’ άσπρη πέτρα πάτησα, σε μαύρη εγονάτισα

κι ήπια τρία κουτρουλοκούμαρα νερό,

κρύο , ρίγηλο νερό, ρίγηλο , κρύο νερό, κρύο , ρίγηλο νερό.

 

 Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο. Φίλε φύλαγε το φύλλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο.

 

 Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ, να φας παχιά φακή;

 

 Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.

 

Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά. Πάει ο σκύλος ο διπλός, ο διπλογυρι-γυριστός, να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά.

 

 Ο τζίτζιρας, ο μίντζιρας, ο τζιντζιμιντζιχόντζιρας, ανέβηκε στην τζιντζιριά, στη μιντζιριά, στην τζιντζιμιντζιχοντζιριά, να φάει τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα, τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.

 

 Έφαγα και χόρτασα, ζεστά ξερά σκαστά κουκιά, με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα

 

 Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;

 

 ‘Ασπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη.

 

 Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά!

 

 Της καρέκλας το πόδι ξεκαρεκλοποδαριάστηκε. Ε! το ξεκαρεκλοποδομένο!

 

 Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο.

 

 Πέμπτη πέφτει ο Πεύκος κάτω, κάτω πέφτει ο Πεύκος Πέμπτη.

 

Ο βαρκάρης με την βάρκα έκανε βαρκάδα με μια βάρκα

αλλά έμπασε νερό η βάρκα και του βράχηκε η βράκα.

Με την βάρκα του βρεγμένη και την βράκα μουσκεμένη.

Ορκίστηκε να μην ξαναβαρκοβραχει, ούτε να ξαναβρακομουσκευτεί.

 

Αναδημοσίευση από  το 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:   https://sites.google.com/site/4ngpeiraia/