Αρχείο κατηγορίας ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σύνδεσμος

Τα διαδραστικά έργα προσφέρουν μια διασκεδαστική και κατατοπιστική εισαγωγή στην τέχνη και την ιστορία της τέχνης. Ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και τη δημιουργικότητα. Οι δραστηριότητες αυτές είναι κατάλληλες για όλες τις ηλικίες.

Κάνε κλικ πάνω στις εικόνες

Image:

Create an animated seascape or an abstract composition by arranging photographs of natural and man-made objects found near the shore.

Image:

Create an interactive abstract painting with 40 brushes, a full-color palette, and special effects.

Image:

Create animated portraits and landscape paintings in the style of American naive artists.

Image:

Create a tropical landscape filled with tigers, monkeys, and other exotic creatures.

Image:

Create an interactive still life that mirrors the paintings of the old masters.

Image:

Decorate a 17th-century dollhouse as you explore the kitchen, living quarters, artist’s studio, and courtyard of a make-believe Dutch house.

Image:

Photo Op is a two-part interactive introduction to digital photography. Snap some pictures, then use the image editing software to add kaleidoscopic special effects, warps, and blends.

Image:

Construct a collage by dragging and dropping photo snippets, words, numbers, background colors, and textured shapes. Collage Machine is fun for all ages.

Image:

Flow is a motion painting machine. Enjoy the changing patterns and colors as you create and combine pictures on overlapping layers.

Image:

Choose a background image or start with a blank slate, then draw something in Paintbox. Add warps and other special effects to make silly pictures.

Image:

SwatchBox is a painting tool that lets you mix millions of colors. Experiment with different hues, shades, and values, then combine your favorites to create your own color palette.

Image:

Wallovers are symmetrical decorations painted on a virtual wall. Select a grid, pattern, and background color, then create your own interlaced patterns.

Image:

Use 3-d Twirler to design and texturize three-dimensional geometric shapes and set them in motion.

Image:

Design a moving sculpture and take it for a spin. Try to balance the shapes and colors.

Image:

This interactive portrait maker has 49 colors and 24 brushes. Draw freehand or use the AUTO mode for surprising effects.