Αρχείο ημέρας Νοέμβριος 5, 2012

Διαθεματικές Δραστηριότητες – Γλώσσα

Οι δραστηριότητες με τίτλο «Χορωδία», «Μαντέματα» και Αινίγματα» βασίζονται στο συσχετισμό της γλωσσικής με την αισθητική δραστηριοποίηση του παιδιού. Επιδιώκεται, δηλαδή, να εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες της φωνολογικής επίγνωσης των μικρών παιδιών με αισθητικά στοιχεία και ή αλλιώς, να ενσωματωθεί η αισθητική δραστηριότητα των παιδιών με τη φωνολογική τους εξάσκηση.

Η Χορωδία
Κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα

http://www.paidi.org.gr/extra/lang/activities/xorodia/index.html

Τα Μαντέματα
Κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα

http://www.paidi.org.gr/extra/lang/activities/mademata/index.html

Τα Αινίγματα
Κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα

http://www.paidi.org.gr/extra/lang/activities/ainigmata/index.html

Θεματικές Δραστηριότητες – Γλώσσα

Ο Τυμπανιστής
Κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα

http://www.paidi.org.gr/extra/lang/activities/tibana/index.html

Το Ρομπότ
Κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα

http://www.paidi.org.gr/extra/lang/activities/robot/opening_robot_intro.html

Το Πάζλ
Κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα

http://www.paidi.org.gr/extra/lang/activities/puzzle/index.html