Εκ μέρους όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας ευχαριστούμε για την προσφορά εξοπλισμού και υλικών στο σχολείο μας:

  • Τον κ. Δάρα & την κ. Τσάλα, γονείς μαθητών του σχολείου μας, για την παραχώρηση μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών με τα οποία συμπληρώθηκε επαρκώς και κατάλληλα ο εξοπλισμός του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου όσο και του Τμήματος Ένταξης , διευκολύνοντας έτσι τη διδακτική παρέμβαση των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα  μεγιστοποιώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών μας.

  • Τον κ. Βιδάλη & την κ. Γιαννούλη, γονείς μαθητών του σχολείου μας, για την προσφορά χρωμάτων τα οποία θα αξιοποιηθούν στην προσπάθειά μας να εξωραΐσουμε τους σχολικούς μας χώρους μέσω εικαστικών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας, εμπλέκοντας σε αυτές τους ίδιους τους μαθητές και τους δασκάλους τους, κάνοντάς τους έτσι συμμέτοχους και συν-ενεργούς της σχολικής μας ζωής. Ήδη η εκπαιδευτικός εικαστικών του σχολείου, μαζί με τους μαθητές διάφορων τμημάτων, επεξεργάζεται σχέδια για αυτές τις παρεμβάσεις.

  • Τον κ. Σαμαρά Αθανάσιο, γονέα μαθητή του σχολείου μας, για την προσφορά ράβδων σιδήρου με τις οποίες καλύφθηκαν τα κενά της μεταλλικής περίφραξης.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά τους γονείς εκείνους που με δική τους πρωτοβουλία και ενέργεια ανέλαβαν τον καθαρισμό και την επανατοποθέτηση των κουρτινών στις αίθουσες διάφορων τμημάτων του σχολείου, καταδεικνύοντας πως είναι συμμέτοχοι και συμπαραστάστες των ενεργειών του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.