Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (υπ. αριθμ. πρωτ. 140210/Γ2/ 09-11-2012), για τον εορτασμό της εορτής του Πολυτεχνείου ισχύουν τα ακόλουθα: 

  1. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα σχολεία που λειτουργούν ολοήμερα τμήματα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Προεδρικά Διατάγματα 200/1998 και 201/1998. Την ημέρα αυτή δεν πραγματοποιούνται μαθήματα σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν  με τους άλλους μαθητές.
  3. Η χρονική διάρκεια και ο τρόπος εορτασμού των εκδηλώσεων καθορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων.
  4. Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης  των μαθητών από το σχολείο.

Σύμφωνα με αυτά σας ενημερώνουμε πως η εκδήλωση του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Νεμβρίου στις 9.00 π.μ. Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο κατά το διάστημα 8.00-8.30 και θα αποχωρήσουν στις 10.30.   Την ημέρα αυτή το ολοήμερο τμήμα δεν θα λειτουργήσει.