ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσων της Alpha Bank.

Με τη βεβαιότητα πως το περιεχόμενο και το πνεύμα της παρούσας επιστολής εκφράζει το σύνολο των μελών της σχολικής μας κοινότητας, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων-κηδεμόνων, σας ευχαριστούμε για την παραχώρηση επτά (7) λειτουργικών μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών προς στήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του σχολείου μας.  Ο παραχωρηθείς εξοπλισμός διαμορφώθηκε κατάλληλα, τοποθετήθηκε και αξιοποιείται ήδη στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου για την διεξαγωγή του μαθήματος των ΤΠΕ.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 Νικόλαος Σ. Αρβανίτης