Αποκαταστάθηκαν σήμερα οι ζημιές που δημιουργήθηκαν στην περίφραξη από την πρόσφατη πτώση δέντρων. Καθώς όμως στη βορειοανατολική πλευρά της αυλής, και μεταξύ περίφραξης και κτιρίου, είναι φυτεμένα στη σειρά αρκετά κυπαρισσοειδή, τα οποία έχουν φτάσει σε μεγάλο ύψος με τα κλαδιά τους να ακουμπούν στο κτίριο, ενώ ορισμένα από αυτά έχουν γείρει επικίνδυνα προς αυτό, το σχολείο θα αιτηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου την εκτίμηση της κατάστασής τους, προκειμένου αυτά να κλαδευτούν ή και να εκριζωθούν, αν αυτό απαιτείται.