Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, κατόπιν πρόσκλησης των μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλιβερίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το διευθυντή του σχολείου. Κατά τη συνάντηση αυτή τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας κ. Παπαδιόχος, Αλέξης και Ξύγγης ενημερώθηκαν για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως την βελτίωση της ασφαλούς πρόσβασης μαθητών και γονέων στο σχολείο.

Στους συμμετέχοντες δόθηκε η αποδελτίωση των προτεινόμενων από εμάς παρεμβάσεων, που είναι οι ακόλουθες:

Επισημάνσεις για απαιτούμενες παρεμβάσεις (προς τη Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου)

 1. Διευθέτηση κυκλοφορίας περιμετρικά του σχολείου:
 • Διάνοιξη δρόμων (σημεία 1 & 2 του επισυναπτόμενου χάρτη)
 • Πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης (σημείο 4)
 • Διαγράμμιση μπροστά από τα κολονάκια στην είσοδο της αυλής
 • Επιχρωματισμός διάβασης πεζών απέναντι από είσοδο αυλής (σημείο 4)

. 2. Μέτρα ανάσχεσης ταχύτητας κυκλοφορούντων οχημάτων

 • Τοποθέτηση πινακίδας για συχνή κυκλοφορία παιδιών και όριο ταχύτητας (σημείο 3)
 • Οριζόντια σήμανση – εμπόδια ταχύτητας (σημείο 4)
 1. Κλάδεμα – ξερίζωμα δέντρων βόρειας πλευράς που ακουμπούν στο κτίριο (επίκεινται εργασίες επισκευής της βόρειας πλευράς του κτιρίου)
 2. Επίστρωση με χαλίκι του χώρου απέναντι από την είσοδο (σημείο 5) και διευθέτηση των ομβρίων του δρόμου στη νότια πλευρά της περίφραξης.
 3. Παρέμβαση στην Αστυνομία για διευθέτηση κίνησης κατά το διάστημα αποχώρησης μαθητών (13.10-13.25).
 4. Ασφαλτόστρωση οδού Κουβαρά (ιδιαίτερα το τμήμα από την οδό Σαμαρά- χώρος στάθμευσης οχημάτων ΔΕΔΔΗΕ) έως το σχολείο, για κάλυψη των λάκων που σωρεύουν νερό τις ημέρες της βροχής.

Έγινε επιτόπια επισήμανση των απαιτούμενων παρεμβάσεων και ενημερωθήκαμε πως αρκετές από αυτές είναι προγραμματισμένες (π.χ. ασφαλτόστρωση οδών πρόσβασης) στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Ωστόσο για την υλοποίησή τους απαιτείται πρώτα η επανοριοθέτηση της περίφραξης του σχολείου και των παρακείμενων οδών (κυρίως στη δυτική και νότια πλευρά της περίφραξης), όπως αυτές αποτυπώνονται στο ρυμοτομικό σχέδιο και ακολούθως να γίνει η διάνοιξη και η ασφαλτόστρωση των δρόμων. Άλλες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, είναι ευκολότερο να γίνουν και θα δρομολογηθούν σύντομα.

Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την κατά το δυνατόν συντομότερη υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών.