Όπως κάθε σχολική χρονιά, έτσι και φέτος, διανεμήθηκε στους γονείς των μαθητών/μαθητριών της Α΄τάξης απόσπασμα από το Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων του σχολείου (ενοποιημένο μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων).

Το απόσπασμα βρίσκεται παρακάτω, ενώ το πλήρες Σχέδιο είναι δημοσιευμένο στη σχετική σελίδα (Το σχολείο- Θέματα λειτουργίας- Αντιμετώπιση κρίσεων).Λήψη αρχείου