Σας καλούμε να στηρίξετε τις δράσεις ανακύκλωσης του σχολείου μας με σκοπό την εμπέδωση και εφαρμογή από τους μαθητές μας ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών.

  • Το σχολείο μας συνεχίζει την περσινή προσπάθειά του για τη συλλογή οικιακών τηγανελαίων προς ανακύκλωση. Το τηγανέλαιο που συλλέγεται δίδεται προς ανακύκλωση σε πιστοποιημένη εταιρεία, ενώ υπάρχει και ανταποδοτικό όφελος για το σχολείο (πέρσι συγκεντρώσαμε τηγανέλαιο αξίας 80€).
  • Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε καπάκια από μπουκάλια.
  • Επίσης συγκεντρώνουμε προς ανακύκλωση φορητές ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες)
  • Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού έχει σταματήσει. Παρακαλούμε μη φέρνετε στο σχολείο χαρτί προς ανακύκλωση.