Από το περσινό πρόγραμμα ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία», κατά τη διάρκεια του οποίου είχαμε συγκεντρώσει 3 σάκους χαρτιού προς ανακύκλωση, μας επεστράφησαν ως ανταποδοτική συμμετοχή 71 πακέτα φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4. Με το χαρτί αυτό και με το χαρτί που έχει ήδη συγκεντρωθεί από τις προσφορές των οικογενειών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, ευελπιστούμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Η ανακύκλωση χαρτιού συνεχίζεται και για την τρέχουσα σχολική χρονιά, αφού μας ενημέρωσαν πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί.