Μη ανάθεση κατ’ οίκον εργασιών για 2 Σαββατοκύριακα το μήνα: Σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, επιδιώκεται  οι μαθητές να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια δύο Σαββατοκύριακων το μήνα. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί δε θα αναθέτουν εργασίες και δε  θα προγραμματίζουν επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα που ακολουθεί τα παρακάτω Σαββατοκύριακα, οπότε και θα υλοποιηθεί η δράση για το διάστημα του Α΄ τριμήνου. 

Οι σχετικές ημερομηνίες για το Β & Γ τρίμηνο θα καθοριστούν κατά την ολομέλεια απολογισμού Α και Β τριμήνου αντίστοιχα, οπότε θα γίνει και ο προγραμματισμός των δράσεων για τα εν λόγω διδακτικά τρίμηνα (Β & Γ).

Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
14-15 &

28-29

12-13 &

26-27

16-17 &

30-1 (Δεκ)

14-15

Επισημαίνεται πως για την άρση προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την περσινή εφαρμογή του μέτρου, οι μαθητές θα παίρνουν κανονικά στο σπίτι τις τσάντες με τα βιβλία τους, χωρίς ωστόσο να έχουν κατ’ οίκον εργασίες.