Για την εύρυθμη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, δόθηκε στους γονείς των μαθητών που φοιτούν το ακόλουθο ενημερωτικό σημείωμα:Λήψη αρχείου