Στη διεύθυνση filodimos.ypes.gr βρίσκεται η πλατφόρμα όπου έχουν αναρτηθεί τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και δήμο. Σε ό,τι αφορά το δήμο μας και τα έργα για συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων έχουν προβλεφθεί 135.000€ που θα κατανεμηθούν στις δυο σχολικές επιτροπές, με το σχολείο μας να έχει «εξασφαλίσει» το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που αναλογεί στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Ευελπιστούμε στην έγκαιρη ολοκλήρωση, εκ μέρους των υπηρεσιών του δήμου, των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου, έτσι ώστε να εκτελεστούν κατά το δυνατόν συντομότερα ορισμένες από τις (πολλές) απαιτούμενες εργασίες συντήρησης. Υπενθυμίζουμε πως το θέμα αυτό έχει απασχολήσει στο πρόσφατο παρελθόν το Σχολικό Συμβούλιο.