Από την Προεδρεία της Βουλής των Ελλήνων μας χορηγήθηκε ένας επιτραπέζιος υπολογιστής, στο πλαίσιο του προγράμματος διάθεσης του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού της Βουλής. Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο υπολογιστή που εξασφαλίζουμε, μετά την υποβολή εκ μέρους μας σχετικού αιτήματος. Κάθε προσθήκη στον εξοπλισμό του σχολείου συμβάλλει θετικά στην αποδοτικότερη διδακτική και διοικητική λειτουργία του, κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό με βάση την παλαιότητα και τις συχνά μη επισκευάσιμες βλάβες του υπάρχοντος εξοπλισμού.