Την Τετάρτη 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το Σχολικό Συμβούλιο του σχολείου μας, με την παρουσία εκπροσώπου του δήμου (ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής) του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Κτιριακές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας που αφορούν την αντιμετώπιση της ανιούσας υγρασίας στο χώρο του ισογείου και των  ρηγματώσεων στους τοίχους της ΝΑ πλευράς. Αφού αντιμετωπιστούν αυτά θα καταστεί δυνατός ο χρωματισμός των χώρων του ισογείου. Κατά δήλωση του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κ. Σαμαρά Χρήστου τα έργα αυτά  θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  σε δράσεις που αφορούν την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. Για το λόγο αυτό κατά το διάστημα πριν τις διακοπές του Πάσχα είχε πραγματοποιηθεί επίσκεψη του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής με αρμόδια υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών προς διακρίβωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων επί του κτιρίου.

Από την πλευρά του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ενημερωθήκαμε για ενέργειες που θα κάνουν προς βελτίωση της λειτουργίας των τουαλετών του σχολείου (επανατοποθέτηση στα καζανάκια που είναι ψηλά) καθώς και για τον ήδη γενόμενο καθημερινό καθαρισμό των τουαλετών μετά το α’ διάλειμμα.

Εκ μέρους του συλλόγου εκπαιδευτικών ενημερώσαμε τους γονείς για τις ενέργειες του σχολείου προς έλεγχο και αντιμετώπιση των κτιριακών προβλημάτων καθώς και για τον αδρομερή προγραμματισμό των εκδηλώσεων λήξης σχολικού έτους.