Με πρωτοβουλία της Σχολικής Επιτροπής καθαρίστηκε ο χώρος σε όλο το μήκος εξωτερικά της ΒΑ πλευράς της περίφραξης από χόρτα, σκουπίδια και αδρανή υλικά καθώς έγινε και χλοοκοπή στους εσωτερικούς χώρους της αυλής του σχολείου.