Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο τέλος της 6ης διδακτικής ώρας η προγραμματισμένη άσκησης εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού. Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος των προγραμματισμένων δράσων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών στην ορθή αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων. Οι επισημάνσεις της προηγηθείσας κατά το Δεκέμβριο άσκησης συνετέλεσαν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της παρούσας. Κατά τη διεξαγωγή της επισημάνθηκαν ορισμένες ατέλειες οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επόμενης άσκησης που θα γίνει στο β’ μισό του γ’ τριμήνου.

Ακολουθεί σύντομο βίντεο από την άσκηση αυτή σε χαμηλή ποιότητα για λόγους προστασίας των μαθητών.

seismos4