Η βαθμολογία του Β’ τριμήνου θα δοθεί τη Δευτέρα 19 Μαρτίου από τις 12.30 και μετά και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών των τμημάτων. Την ίδια ημέρα θα ενημερωθούν και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών των τάξεων Α’ & Β’ για την επίδοσή τους, όπως και όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (μουσικής, θεατρικής αγωγής, εικαστικών, αγγλικών, φυσικής αγωγής, νέων τεχνολογιών) για το θέμα αυτό.