Με τη λήξη του Β’ διδακτικού τριμήνου προγραμματίζεται η επανάληψη της άσκησης αντιμετώπισης σεισμικού κινδύνου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου σε πρόσφατη συνεδρίασή του αξιολόγησε την πορεία εκτέλεσης της πρώτης άσκησης που είχε διεξαχθεί το Δεκέμβριο, επεσήμανε τις αδυναμίες της και αναθεώρησε ορισμένες από τις υιοθετούμενες πρακτικές, έπειτα και από τις επισημάνσεις- υποδείξεις που μας έκανε η ειδική επιστήμοντας του ΟΑΣΠ που είχε επισκεφτεί το σχολείο μας για ενημέρωση προσωπικού και μαθητών για το θέμα αυτό.

Για το θέμα των ενδεικνυόμενων χειρισμών έκ μέρους των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών στην περίπτωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης ισχύουν όσα είχαμε επισημάνει σε προγενέστερη ανακοίνωση καθώς σε σχετική επιστολή που έχουμε μοιράσει σε προγενέστερο χρόνο σε όλους τους μαθητές.

Σχετικό υλικό υπάρχει αναρτημένο και στο σχολικό ιστοχώρο.