Τα θέματα του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» ο οποίος διεξήχθη σήμερα με τη συμμετοχή και των μαθητών του σχολείου μας είναι τα ακόλουθα:

Θέματα Ε τάξης:   Λύσεις

Θέματα Στ’ τάξης:  Λύσεις