Η λειτουργία του σχολείου εντάσσεται οργανικά στην κοινωνική πραγματικότητα που το περιβάλλει. Θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας του Αλιβερίου ήταν το Λιγνιτωρυχείο, η λειτουργία του οποίου σημάδεψε τη ζωή του τόπου, το μοντέλο οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης και την κοινωνική του διαστρωμάτωση.

Με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές το χώρο, την ιστορία αλλά και τη σημασία του λιγνιτωρυχείου για τη ζωή του τόπου, να έρθουν σε επαφή με αυθεντικές εμπειρίες μάθησης και αφηγήσεις ζωής από τους παλαιούς εργαζόμενους σε αυτό και να εκτιμήσουν τη σημασία της εργασίας και της αξιοποίησης των πρώτων υλών για την εκβιομηχάνιση και την οικονομική πρόοδο τόσο του τόπου όσο και της χώρας γενικότερα, προγραμματίζουμε την επίσκεψη των μαθητών της Στ’ τάξης την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 στις εγκαταστάσεις του λιγνιτωρυχείου στο Μπρινιά Αγίου Λουκά.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί εντός των ωρών του ωρολόγιου προγράμματος. Οι μαθητές θα  έρθουν κανονικά στο σχολείο για τις 3 πρώτες ώρες του προγράμματος και στη συνέχεια με λεωφορείο θα μεταβούν στο χώρο της επίσκεψης. Εκεί, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών της ΔΕΗ θα ξεναγηθούν στο μουσείο και στους χώρους των εγκαταστάσεων. Παράλληλα θα υπάρχουν δύο παλαιοί λιγνιτωρύχοι που σε ρόλο ξεναγού θα γνωρίσουν στους μαθητές το χώρο, την ιστορία και περιστατικά από τη ζωή και την εργασία σε αυτό. Μετά το πέρας της ξενάγησης θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος υπό την επίβλεψη των συνοδών εκπαιδευτικών για ξεκούραση στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στο σχολείο για την ολοκλήρωση του  προγράμματος της ημέρας και θα αποχωρήσουν κανονικά με τη λήξη αυτού στις 14.00.

Η μετάβαση στο χώρο του λιγνιτωρυχείου θα γίνει με λεωφορείο που θα μας παραχωρηθεί δωρεάν από την εταιρία ΕΥΒΟΙΟΡΑΜΑ, το οποίο θα ελεγχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των μαθητικών μετακινήσεων.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στην επίσκεψη αυτή απαιτείται η συμπλήρωση του εγκριτικού σημειώματος που τους έχει δοθεί, το οποίο πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013. Οι μαθητές που δεν θα συμμετάσχουν στην επίσκεψη θα παραμείνουν στο σχολείο απασχολούμενοι υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Με σκοπό τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων της επίσκεψης θα προηγηθεί η προβολή στους μαθητές του ενδιαφέροντος ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΑΛΙΒΕΡΙ – ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ» , το οποίο εξετάζει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης στο οικοσύστημα, μέσω της βιομηχανοποίησης της περιοχής, εξαιτίας της εξόρυξης του λιγνίτη, που βρέθηκε εκεί από το 1897. Παρουσιάζεται η διαδρομή της μετατροπής της τοπικής αγροτικής οικονομίας σε βιομηχανική, με την εκμετάλλευση του λιγνίτη αρχικά από ιδιώτες και μετέπειτα από τη ΔΕΗ, και στη σημερινή αστική, μέσα από μαρτυρίες κατοίκων που εργάστηκαν στα ορυχεία. Το ντοκιμαντέρ μπορείτε να το παρακολουθήσετε κατευθείαν από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ ή από το YouTube.

Επίσης θα αξιοποιηθεί υλικό που παρήχθη από τα Δημοτικά Σχολεία Αγίου Λουκά και Αγίου Ιωάννη κατά τα έτη 2003-2004 και υπάρχει αναρτημένο εδώ.

Πατώντας στην ακόλουθη εικόνα, μπορείτε να δείτε ένα μέρος από τη συλλογή σχεδίων του Δ. Μεγαλίδη με θέμα την εξόρυξη και την αξιοποίηση λιγνίτη στο Αλιβέρι. Η έκδοση έγινε για λογαριασμό της ΔΕΗ το 1960 και μας παρασχέθηκε για το σκοπό αυτό.

Και στην ακόλουθη εικόνα για μια συλλογή ελαιογραφιών από την ίδια έκδοση.