Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

ΣΥΝ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

112310_ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΕΚΠ_ΣΗ

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.