Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

ΣΥΝ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

112310_ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΕΚΠ_ΣΗ

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.