Επιστολή ενημέρωσης σχολικών μονάδων

Κυρίες Διευθύντριες, Κύριοι Διευθυντές,
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στο
δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει αυτό το χρονικό διάστημα,
αξιοποιώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ο βασικός στόχος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην ιδιαίτερα
δύσκολη περίοδο που διανύουμε, είναι να αποτελέσει ένα πρόσφορο
εργαλείο στη διευκόλυνση της επαφής των μαθητών/τριών με τη
μαθησιακή διαδικασία.

Το ΥΠΑΙΘ έχει ήδη κοινοποιήσει αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που μπορείτε να δείτε εδώ:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A3%CE%A5%CE%9D_%CE%A3%C
E%A4%CE%9F_39676.pdf

Υπενθυμίζουμε ότι για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (αφορά
τη Β/θμια εκπ/ση) ισχύουν οι οδηγίες:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/DistLearningSyncInstructions_20200320
_1.pdf
και για την «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE
%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B5%CE%BE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC
%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%91%CE%95_sig
ned.pdf

Τονίζουμε ότι σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες, οι
δραστηριότητες της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης
αποσκοπούν στη συμμετοχή των μαθητών σε εναλλακτικές μορφές
μάθησης με στόχο την επανάληψη και εμβάθυνση ενοτήτων που
έχουν ήδη διδαχθεί.

Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης
προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και
εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ, όπως για παράδειγμα το eclass και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me, χωρίς αυτό να
είναι δεσμευτικό. Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη
αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους
εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι
δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται (βλ. Οδηγίες για ασύγχρονη
εξ αποστάσεως εκπαίδευση[20-03-2020], σελ.1)

Για τα τεχνικά θέματα χρήσης των πλατφορμών της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, e-class και e-me, έχουν συσταθεί ομάδες υποστήριξης
(help desks) τόσο στο ΥΠΑΙΘ όσο και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε.
και Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου. Παρακαλούμε να απευθύνεστε εκεί για θέματα
χρήσης τους.

Συγκεκριμένα:

ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τζιμόπουλος Νικόλαος
Τεχνικός Υπεύθυνος 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
ntzimop@sch.gr

Λάππας Ιωάννης
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΕ Κυκλάδων
ylappas@sch.gr

ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τζιμόπουλος Νικόλαος
Τεχνικός Υπεύθυνος 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
ntzimop@sch.gr
Γρηγοριάδης Πρόδρομος
Πληροφορικός ΠΕ 86 prodrom.g@gmail.com

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
μας, όπως προκύπτουν από τις οδηγίες για σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση (σελ.4,) θα οργανώσουμε ενημερωτικές συναντήσεις με τις
σχολικές μονάδες ευθύνης μας για την υποστήριξη του ανωτέρω
εγχειρήματος.

Τις επόμενες ημέρες θα συνδιαμορφώσουμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα
επιμορφωτικών συναντήσεων ανά σχολική μονάδα για την παιδαγωγική
και επιστημονική σας υποστήριξη.

Ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρούμε τρόπους, στο μέτρο που οι
συνθήκες το επιτρέπουν, για να είμαστε κοντά στους μαθητές και στις
μαθήτριές μας στοχεύοντας τόσο στη μαθησιακή όσο και στη
συναισθηματική τους ενδυνάμωση, η οποία κρίνεται απολύτως
αναγκαία στις ιδιάζουσες συνθήκες που όλοι βιώνουμε. Για τον σκοπό
αυτό προτείνουμε την αξιοποίηση όλων των πρόσφορων μέσων, τα οποία
θα προσδώσουν χαρά και δημιουργικότητα σε αυτούς/αυτές καθώς και
μια νότα αισιοδοξίας στις οικογένειές τους.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ενημερώσεις φορέων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.