Πολυθεματικές Επιμορφωτικές Ημερίδες του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η εισαγωγική επιμόρφωση των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών αλλά και των Μονίμων και των Εκπαιδευτικών Ειδικότητας που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχικό στόχο της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

Για τον σκοπό αυτόν, το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, ιεραρχώντας τις ανάγκες των σχολικών μονάδων ευθύνης του, σχεδίασε και υλοποίησε τρεις πολυθεματικές επιμορφωτικές ημερίδες στα νησιά Θήρα, Πάρο και Νάξο στις 1, 2 και 3 Οκτωβρίου 2019 με τίτλο:

«Σχεδιάζοντας μια νέα σχολική χρονιά»

Στις ημερίδες συμμετείχαν και Σ.Ε.Ε. του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου. Στο περιθώριο των επιμορφωτικών ημερίδων πραγματοποιήθηκαν και επιμορφωτικές δράσεις που απευθύνονταν στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θήρα

Θήρα

Νάξος

Νάξος

Πάρος

Πάρος

Δημοσιεύθηκε στην Γενικού ενδιαφέροντος, Δράσεις, Επιμορφώσεις και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.