Έργο για την επιμόρφωση Σ.Ε.Ε.

Το Έργο για την Επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που στελεχώνουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ν.4547/2018 (ΦΕΚ102/Α), έχει προκηρυχθεί για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ από ΥΠΠΕΘ – Τομέας Παιδείας.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.edulll.gr/?p=34718
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4008

Δημοσιεύθηκε στην Ενημερώσεις φορέων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.