Διαδικτυακή συνάντηση: «Μέντορες και Mentoring: Ο ρόλος – Η εφαρμογή – Προβληματισμοί»

Αναβολή της διαδικτυακής συνάντησης με θέμα «Μέντορες και Mentoring: Ο ρόλος – Η εφαρμογή – Προβληματισμοί», που οργανώνει η Σ.Ε.Ε. ΠΕ87 Ν. Αιγαίου και Κρήτης, κυρία Παναγιώτα Καπερνέκα, για την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 12.00-14.00.

Κατηγορίες: Γενικού ενδιαφέροντος. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.