Διά ζώσης επιμορφωτική συνάντηση του Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου με τις/τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Γυμνάσια και Λύκεια Νάξου

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση του Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου για τον μήνα Δεκέμβριο

Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου, Ν. Βαθρακοκοίλης, και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, Μ. Κουσαθανά, προσκαλούν τις/τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Γυμνάσια και Λύκεια της Νάξου, σε δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση, την Τετάρτη 08-12- 2021 και ώρα 12:00 – 14:00 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ΓΕ.Λ. Νάξου με θέματα:

  1. Διαχωρισμός μιγμάτων, απόσταξη αλκοόλης. Χημεία Β΄ Γυμνασίου, Β΄ Λυκείου από τους εργαστηριακούς οδηγούς
  2. Συνδεσμολογία αντιστάσεων. Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, Β΄ Λυκείου από τους εργαστηριακούς οδηγούς.
  3. Πυκνότητα Φυσική Α΄ Γυμνασίου από τον εργαστηριακό οδηγό Β΄ Γυμνασίου

Συμμετοχή αυστηρά 6 ατόμων τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Εισηγητής: Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Επανάληψη του παραπάνω εργαστηρίου με συμμετοχή 6 διαφορετικών ατόμων τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα  την Τετάρτη 15-12-2021 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ΓΕ.Λ. Νάξου.

Προτεραιότητα θα έχουν οι πρωτοδιόριστοι συνάδελφοι και αναπληρωτές.

 Οι επιμορφωτικές συναντήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου (15η Απόφαση Ολομέλειας, Πράξη 16/19-11-2021)

Παρακαλούνται θερμά οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου                                                                                            Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου                                                                           Μαργαρίτα Κουσαθανά

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.