Διά ζώσης επιμορφωτική συνάντηση του Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου με τις/τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στις σχολικές μονάδες Νάξου: «1. Χρήση μικροσκοπίου. Παρασκευή και παρατήρηση δειγμάτων φυτικών, ζωικών κυττάρων. Χρώση με lugol και μπλε του μεθυλενίου. Βιολογία Γυμνασίου Λυκείου από τους εργαστηριακούς οδηγούς, 2.Παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένων περιεκτικοτήτων w/w, w/v, v/v Χημεία Γυμνασίου Λυκείου από εργαστηριακό οδηγό, 3) Μέτρηση μάζας, βάρους, χρόνου Φυσική Α΄ Γυμνασίου από το βιβλίο άσκηση 2 και 3»

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση του Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου για το μήνα Νοέμβριο

Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου, Ν. Βαθρακοκοίλης, και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, Μ. Κουσαθανά, προσκαλούν τις/τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Γυμνάσια και Λύκεια της Νάξου, σε δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση, την Τετάρτη 10-11- 2021 και ώρα 12:00 – 14:00 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ΓΕ.Λ. Νάξου με θέματα:

  1. Χρήση μικροσκοπίου. Παρασκευή και παρατήρηση δειγμάτων φυτικών, ζωικών κυττάρων. Χρώση με lugol και μπλε του μεθυλενίου. Βιολογία Γυμνασίου Λυκείου από τους εργαστηριακούς οδηγούς.
  2. Παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένων περιεκτικοτήτων w/w, w/v, v/v Χημεία Γυμνασίου Λυκείου από εργαστηριακό οδηγό.
  3. Μέτρηση μάζας, βάρους, χρόνου Φυσική Α΄ Γυμνασίου από το βιβλίο άσκηση 2 και 3.

 Εισηγητής: Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 Συμμετοχή αυστηρά 6 ατόμων τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Επανάληψη του παραπάνω εργαστηρίου με συμμετοχή 6 διαφορετικών ατόμων τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα  την Τετάρτη 24-11-2021 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ΓΕ.Λ. Νάξου.

Προτεραιότητα θα έχουν οι πρωτοδιόριστοι συνάδελφοι και αναπληρωτές.

 Οι επιμορφωτικές συναντήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου (13η Απόφαση Ολομέλειας, Πράξη 14/21-10-2021)

Παρακαλούνται θερμά οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Νάξου                                                                                              Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου                                                                            Μαργαρίτα Κουσαθανά

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.