Εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις του Ε.Κ.Φ.Ε. Σύρου με τις/τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Γυμνάσια και Λύκεια αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Σύρου: Τρίτη 2-11-2021: «Γνωριμία με το εργαστήριο. Μετρήσεις και επεξεργασία δεδομένων, Εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής Α΄ τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου και Χημείας Α΄ Λυκείου» Τρίτη 16-11-2021: «Εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής Β΄ (Γενικής Παιδείας) και Γ΄ Λυκείου και Χημείας τάξεων Β΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου» Τρίτη 30-11-2021: «Εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής Α΄ Λυκείου, Χημείας Γ΄ Λυκείου και Βιολογίας Γυμνασίου»

Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις του Ε.Κ.Φ.Ε. Σύρου για τον μήνα Νοέμβριο

Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Σύρου, Ι. Ζερλέντης, και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, Μ. Κουσαθανά, προσκαλούν τις/τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Γυμνάσια και Λύκεια αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Σύρου, σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις:

  1. την Τρίτη 2-11-2021 και ώρα 12.00-14.00 με θέματα: «Γνωριμία με το εργαστήριο. Μετρήσεις και επεξεργασία δεδομένων, ¨Εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής Α τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου και Χημείας Α Λυκείου»
  2. την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 12.00-14.00 με θέματα: «Εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής Β (Γενικής Παιδείας) και Γ Λυκείου και Χημείας τάξεων Β Γυμνασίου και Γ Λυκείου
  3. την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα 12.00-14.00 με θέματα: «Εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής Α Λυκείου, Χημείας Γ Λυκείου και Βιολογίας Γυμνασίου»

Εισηγητής: Ιάκωβος Ζερλέντης

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου (13η Απόφαση Ολομέλειας, Πράξη 14/21-10-2021) και θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/izerlentis

Παρακαλούνται θερμά οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Σύρου                                                                                          Ιάκωβος Ζερλέντης

Η συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου                                                                                  Μαργαρίτα Κουσαθανά

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.