Μετακίνηση σε Ίο και Σίκινο – Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Μαριλένα Γιαννούλη

     Η  πρόσφατη μετακίνησή μου στην Ίο και Σίκινο υπήρξε επιτυχής και αναγκαία.

     Τα  σεμινάρια με τους εκπαιδευτικούς  και των δύο σχολείων είχαν ως σκοπό να τους δώσουν πληροφορίες για το πώς μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια στρατηγική της ομαδοσυνεργατικής  τόσο στη δια ζώσης διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως, και η συζήτηση μαζί τους αναπτύχθηκε σε θέματα που αφορούσαν στη λήξη της  χρονιάς αλλά και στις ενέργειες  με  αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

     Βασικός στόχος για την  Ίο ήταν και η διερεύνηση των  αποτελεσμάτων στους μαθητές,  τόσο γνωστικά, όσο και ψυχολογικά, εξαιτίας της αλλαγής προσωπικού στη μέση της σχολικής χρονιάς, καθώς και η επιβράβευση του προσωπικού για τη συνεργασία μεταξύ τους αλλά και μαζί μου, γεγονός που βοήθησε στην επίλυση του προβλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

     Η επίσκεψή μου στη Σίκινο έδωσε την αφορμή στις δύο δασκάλες του Δημοτικού να αισθανθούν το ενδιαφέρον της Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 για το Μονοθέσιο Σχολείο, την ηθική ενίσχυσή τους, την επιβράβευσή τους για τη θαυμάσια δουλειά που παρέχουν στους μαθητές τους. Η συζήτηση που ακολούθησε διεύρυνε τις πληροφορίες των δασκάλων σε παιδαγωγικά θέματα και τους έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν.

     Τέλος, η επιμόρφωση γονέων στη Σίκινο απετέλεσε ένα κοινωνικό γεγονός, αφού το νησί είναι δύσκολα επισκέψιμο το μεγαλύτερο διάστημα του έτους. Οι γονείς με μεγάλο ενδιαφέρον με άκουσαν να μιλώ και να συντονίζω τη συζήτηση για τη διαχείριση παιδαγωγικών θεμάτων και με μεγάλη χαρά συμμετείχαν σε αυτήν.

     Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από το όμορφο Δημοτικό της Σικίνου. Μία μόνον αφορά το Σχολείο της  Ίου ( περισσότεροι εκπαιδευτικοί).

     Στις φωτογραφίες του Σχολείου της Σικίνου, ενός θαυμάσιου Σχολείου με πολύ καλή κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, μπορεί κανείς να εντοπίσει  φωτογραφικό αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη.

                                                                                                Η Σ.Ε.Ε. ΠΕ70,  Μαριλένα Γιαννούλη

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.