Μαθητικός Διαγωνισμός Εικαστικής και Μουσικής Δημιουργίας

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με υπεύθυνες/ους τις/τους Συντονίστριες/Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου: Σοφία Χάιτα, κλάδου ΠΕ08, Θεοδώρα Τσιμπούρη, κλάδου ΠΕ79/01, και Κωνσταντίνο Ζέρβα, κλάδου ΠΕ86.

Συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, καταθέτοντας 258 εικαστικά έργα και  20 μουσικά έργα.


  • Έργα εικαστικής δημιουργίας. Η μουσική που ακούγεται είναι από έργα των μαθητών που συμμετείχαν στον μουσικό διαγωνισμό: Σύνδεσμος

  • Video παρουσίασης της ψηφιακής έκθεσης: Σύνδεσμος

  • Διαδικτυακός σύνδεσμος του ψηφιακού μουσείου: https://bit.ly/3w4vTvg 

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.