Επιμορφωτική δράση για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ07 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο «Πολιτισμικές προσεγγίσεις στη Γερμανική γλώσσα μέσα από επιλεγμένα ψηφιακά εργαλεία και σταθμούς μάθησης»

Η 3η δράση είχε ως αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ07 (Γερμανικής) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Α΄ μέρους κύκλου προαιρετικών επιμορφώσεων με γενικό τίτλο «Diskursive Landeskunde. Von der Theorie zur praktischen Anwendung im Klassenzimmer» (Πολιτισμικές προσεγγίσεις στην Γερμανική γλώσσα, από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή).

Η δράση υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρες 18:00 – 20:30.

Όλες οι δράσεις οργανώθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκπαιδευτική νομοθεσία (ν. 4547/2018) και την απόφαση της Ολομέλειας του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής (Πράξη 21/18-12- 2020) και υλοποιούνται σε συνεργασία της Σ.Ε.Ε. επιστημονικής ευθύνης κλ. ΠΕ 07 Αττικής & Κυκλάδων με έδρα το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Αντιγόνης Μ. Ί. Χατζηϊωάννου, με τη Σ.Ε.Ε. επιστημονικής ευθύνης κλ. ΠΕ07 Κρήτης και Δωδεκανήσου με έδρα το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Σοφία Γιασσάκη, το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθήνας, εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ07 και άλλους φορείς όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι συναντήσεις διεξήχθησαν διαδικτυακά και κατά περίπτωση περιέλαβαν σύγχρονη και ασύγχρονη δραστηριότητα, εισηγήσεις, εργαστήρια, εφαρμογή, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση.

 

Δημοσιεύθηκε στην Γενικού ενδιαφέροντος, Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.