Τροποποίηση Απόφασης Ανάθεσης Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών μονάδων, Ε.Κ. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Τροποποίηση Απόφασης Ανάθεσης Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών μονάδων, Ε.Κ. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, μόνο ως προς την κατανομή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Εργαστηριακά Κέντρα αρμοδιότητας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.

Την τροποποίηση θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Απ ανακ ανάθ παιδ ευθ ΣΕΕ ΔΕ 1ου_ΠΕΚΕΣ Ν Αιγ_6ΝΜ84653ΠΣ-ΧΡΓ

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Γενικού ενδιαφέροντος, Σ.Ε.Ε.. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.