Ιστοσεμινάριο για τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ87 Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Κρήτης και των ΕΠΑ.Λ. Κυκλάδων: «Πλαίσιο Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης μαθητών – Εργαλεία δημιουργίας ασκήσεων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού  Έργου, Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης  του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Νοτίου Αιγαίου, Παναγιώτα Καπερνέκα, σε συνεργασία με το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου  και τον  Σ.Ε.Ε. ΠΕ86  Πληροφορικής, Κωνσταντίνο Ζέρβα, πραγματοποίησαν επιμορφωτικό  ιστοσεμινάριο με τίτλο:

                                        «Πλαίσιο Εξ αποστάσεως  Αξιολόγησης μαθητών                                                               Εργαλεία δημιουργίας ασκήσεων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Το σεμινάριο είχε ως αποδέκτες τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ87  Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης καθώς και όλους τους Εκπαιδευτικούς  των ΕΠΑ.Λ. Κυκλάδων, αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. ΠΕ80 Οικονομίας Ελένης Μόρφα του 1ου  ΠΕΚ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου με επιστημονική ευθύνη στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Νοτίου Αιγαίου.

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020  και ώρες 19:00-21:00 και περιέλαβε τη διαδικασία  δημιουργίας εργασιών και ασκήσεων στο e class, τη δημιουργία μικρών τεστ στο Webex  και άλλα ψηφιακά εργαλεία.

Εισηγητές ήταν οι Σ.Ε.Ε.:                                                                                                      Παναγιώτα Καπερνέκα,  με θέμα: «Παρουσίαση του πλαισίου Εξ αποστάσεως Αξιολόγησης Μαθητών»                                                                                                      Κωνσταντίνος Ζέρβας, με θέμα: «Εργαλεία δημιουργίας ασκήσεων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.