Προσομοιωμένο Διαγώνισμα του σχολικού έτους 2018-2019

Προσομοιωμένο Διαγώνισμα του σχολικού έτους 2018-2019 στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) μαζί με ενδεικτικές λύσεις.
Το διαγώνισμα συνέταξε και επιμελήθηκε ομάδα εκπαιδευτικών πληροφορικής:  Μαρία Αναστοπούλου, Νικηφόρος  Μανδηλαράς,  Μανώλης  Αργυρός, για τα σχολεία των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.
Συντονισμός: Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86  για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ/ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Προσομοιωμένο διαγώνισμα 2019 – ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου (14-5)

ΛΥΣΕΙΣ (14-5) – Προσομοιωμένο διαγώνισμα 2019 – ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Γενικού ενδιαφέροντος. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.