Υποστηρικτικές/επιμορφωτικές δράσεις της Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο η Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 του 1ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου, Βασιλική Βέλκου, διοργάνωσε και υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις για Εκπαιδευτικούς ΠΕ60 των Κυκλάδων νήσων μέσω της πλατφόρμας Webex:

16 Νοεμβρίου 2020:
Τηλεσυνάντηση υποστήριξης και ενημέρωσης.

18 Νοεμβρίου 2020:
Εξ αποστάσεως σεμινάριο (ιστοσεμινάριο) με θέμα: «Αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex για τις ανάγκες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης». Το σεμινάριο περιλάμβανε:
– Παρουσίαση των βασικών δυνατοτήτων της πλατφόρμας Webex, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις/τους ΠΕ60 (Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής, Κώστας Ζέρβας)
– Πρακτικές συμβουλές για μια επιτυχημένη τηλεδιάσκεψη (Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, Βασιλική Βέλκου)

23 Νοεμβρίου 2020:
Εξ αποστάσεως σεμινάριο (ιστοσεμινάριο) με θέμα: «Αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex για τις ανάγκες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης».
Το σεμινάριο είχε ως εισηγητή τον Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής, Κώστα Ζέρβα και  αποτέλεσε συνέχεια του σεμιναρίου της 18ης Νοεμβρίου με παρουσίαση των βασικών δυνατοτήτων της πλατφόρμας WEBEX, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις/τους ΠΕ60.

27 Νοεμβρίου 2020:
Εξ αποστάσεως σεμινάριο (ιστοσεμινάριο) με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο» με εισηγήτρια τη Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, Βασιλική Βέλκου.
Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν προβληματισμοί και θέματα που αφορούν το περιεχόμενο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την προσχολική ηλικία.

17 Δεκεμβρίου 2020:
Τηλεσυνάντηση ανατροφοδότησης, αλληλεπίδρασης και υποστήριξης. Οι συμμετέχοντες/ουσες συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις εμπειρίες τους και να μοιραστούν ιδέες και πρακτικές.

            Στις 19 Νοεμβρίου 2020 η Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, Βασιλική Βέλκου,  συμμετείχε ως εισηγήτρια στο ιστοσεμινάριο που διοργάνωσε η Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Κατσανδρή, για τις/τους Νηπιαγωγούς της Παράλληλης Στήριξης με θέμα: «Η συμβολή των Εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: θεσμικό πλαίσιο, μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ψηφιακοί πόροι».

            Οι υποστηρικτικές/επιμορφωτικές δράσεις συμπληρώθηκαν με:
– την παροχή υποστήριξης με κάθε πρόσφορο μέσο σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των συναδέλφων ή τις ανάγκες των σχολικών μονάδων
– την παροχή επιμορφωτικού υλικού και οδηγιών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αναρτήσεων στο ιστολόγιο της Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, Βασιλικής Βέλκου
– την ενημέρωση των συναδέλφων για τη διεξαγωγή σχετικών επιμορφωτικών δράσεων άλλων φορέων
– δημιουργία συνεργατικού εγγράφου για διάχυση και ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο.

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.