Ενημέρωση Εκπαιδευτικών για το εργαστηριακό μάθημα της Οικιακής Οικονομίας και Επιμόρφωση με τα εργαλεία Web 2.0 – Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, Ελένη Σ. Μόρφα, οργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα:

«Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στη σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση»

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε για τους Εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων την Παρασκευή 27/11/20  και ώρα 18.00 μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.