Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ειδικότητας ΠΕ08 Δ.Π.Ε. Κυκλάδων και Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ08, Σοφία Χάιτα, οργάνωσε εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τους Εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ08, με θέμα:

 «Διδάσκοντας Εικαστικά  εξ αποστάσεως»

Η δράση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25-11-2020 και την Παρασκευή 27-11-2020 και ώρες 11:00-12:00 μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.