Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων Γ΄ σχολικής ενότητας Κυκλάδων: «Θέματα λειτουργίας των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων- Η περίπτωση του Μονοθέσιου Δημοτικού Σικίνου»

Στο  πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου ΠΕ70,  Μαριλένα Γιαννούλη, πραγματοποίησε εξ αποστάσεως σεμινάριο για τους Εκπαιδευτικούς  ΠΕ70 των Ολιγοθέσιων Σχολείων, με τίτλο:

«Θέματα λειτουργίας των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων-

Η περίπτωση του Μονοθέσιου Δημοτικού Σικίνου»

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 10-11-20, ώρες 13.15- 14.00  για όλα τα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία των νησιών της Γ΄ σχολικής ενότητας Κυκλάδων μέσω on line προγράμματος.

Εισηγήτριες:  1. Μαριλένα Γιαννούλη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, 1οu ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου2.  Γεωργία Κατσίμπαρου, Eκπαιδευτικός ΠΕ70, Προϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου Σικίνου

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.