Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής ΑξιολόγησηςΛήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου του school-9320056-form-10-export.pdfΈκθεση Εσωτερικής1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου από την υπεύθυνη Σ.Ε.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022.Λήψη αρχείου

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του έργου του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου για το σχολικό έτος 2020-2021.Λήψη αρχείου

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 έχουν αναρτηθεί.