Το Κινητό Παιδικό Μουσείο Exploration στο σχολείο μας…

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα «STEAM και η Γη Γυρίζει» του θεματικού κύκλου «Δημιουργώ – καινοτομώ, Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία» από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, οργανώσαμε μία επίσκεψη του κινητού παιδικού μουσείου exploration στο σχολείο μας. Τα παιδιά της κάθε τάξης ξεχωριστά, είχαν την ευκαιρία και τη χαρά μέσα από βιωματικές και πολυαισθητηριακές δραστηριότητες και κυρίως παίζοντας, να ταξιδέψουν, να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν το διάστημα και τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Επίσης, ήταν παιδαγωγικά ωφέλιμο το ότι τα παιδιά μπόρεσαν να εκφραστούν, να θέσουν ερωτήματα, να παρατηρήσουν και να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την έλλειψη  βαρύτητας στο διάστημα, την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο, την εναλλαγή μέρας και νύχτας καθώς και τις φάσεις της Σελήνης, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία.

IMG 1f3e7f6f8676cec6550ccfa0a01a9f33 V

IMG 20220602 094808

IMG 20220602 104159