Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι:

Βαρβάρα (Ρούλα) Βασιλείου: Διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου και υπεύθυνη νηπιαγωγός του 1ου τμήματος.

Βιογραφικό σημείωμα

Άννα Αλμυράκη: Υπεύθυνη νηπιαγωγός του 2ου υποχρεωτικού  πρωινού τμήματος.

 

Καπελλάκη (Πόπη) Καλλιόπη: Υπεύθυνη νηπιαγωγός του 3ου υποχρεωτικού πρωινού τμήματος.

Κυριακή Τσέλιου: Υπεύθυνη νηπιαγωγός του 4ου υποχρεωτικού πρωινού τμήματος.

Ελευθερία Τζιρή: Υπεύθυνη Νηπιαγωγός του 1ου ολοήμερου τμήματος.

Ελένη Ιωσηφέλη: Υπεύθυνη Νηπιαγωγός του 2ου ολοήμερου.

Δήμητρα Απιδοπούλου: 1ο ολοήμερο τμήμα και υπεύθυνη Νηπιαγωγός του Διευρυμένου ολοήμερου.

Έλενα Μανδυλάκη: Νηπιαγωγός

Εμμανουέλα Παπαφραγκάκη: Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής- Παράλληλη στήριξη.

Κατερίνα Μπραουδάκη: Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής – Παράλληλη Στήριξη.

Αναστασία Κατσαβού: Καθηγήτρια Αγγλικών

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι:

Βαρβάρα Βασιλείου: Προϊσταμένη και υπεύθυνη νηπιαγωγός του 2ου υποχρεωτικού πρωινού τμήματος.

Καπελλάκη Καλλιόπη: Υπεύθυνη νηπιαγωγός του 1ου υποχρεωτικού πρωινού τμήματος.

Τσουμελέκα Χριστίνα: Υπεύθυνη νηπιαγωγός του 3ου υποχρεωτικού πρωινού τμήματος.

Τζιρή Ελευθερία: Υπεύθυνη νηπιαγωγός του του 4ου υποχρεωτικού πρωινού τμήματος.

Φουρνιώτη Αργυρώ: Υπεύθυνη νηπιαγωγός του 1ου προαιρετικού ολοήμερου τμήματος

Ιωσηφέλη Ελένη: Υπεύθυνη νηπιαγωγός του 2ου προαιρετικού ολοήμερου τμήματος.

Δολαψάκη Αναστασία: Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης.

Σόγια Ευαγγελία: Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης.

Παπαστεργίου Χριστίνα: Υπεύθυνη νηπιαγωγός διευρυμένου ολοήμερου τμήματος.

Χαραλαμπάκη Δέσποινα: Εκπαιδευτικός ειδικότητας Αγγλικών.