Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι:

Μπατζάκη Ευανθία: Προϊσταμένη και υπεύθυνη νηπιαγωγός του 1ου προαιρετικού ολοήμερου τμήματος

Καπελλάκη Καλλιόπη:Υπεύθυνη νηπιαγωγός του 1ου υποχρεωτικού πρωινού τμήματος

Ψαριάη Αθηνά:Yπεύθυνη νηπιαγωγός του 2ου υποχρεωτικού πρωινού τμήματος

Τσουμελέκα Χριστίνα:Υπεύθυνη νηπιαγωγός του τμήματος της Πρόωρης υποδοχής και υπεύθυνη νηπιαγωγός του 3ου υποχρεωτικού πρωινού τμήματος

Ιωσηφέλη Ελένη:Υπεύθυνη νηπιαγωγός του 2ου προαιρετικού ολοήμερου τμήματος

Δολαψάκη Αναστασία: Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης

Παξιμαδάκη Μαρκέλλα: Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης

Βισκαδουράκη Γεωργία: Εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ06