Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου

Κανονισμός Λειτουργίας 1ου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-2023Λήψη αρχείου

Κανονισμός Λειτουργίας 1ου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2021-2022Λήψη αρχείου

Κανονισμός Λειτουργίας 1ου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2020-2021Λήψη αρχείου